TIN CỔ ĐÔNG
VIDEO
THÔNG BÁO CHI CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2019
BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021
NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỔ ĐÔNG CHI PHỐI
BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 (Click chuột vào hình đề đọc lâu hơn)
TƯ LIỆU KHÁC
Thông báo chi cổ tức đợt 1 năm 2019
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019
NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY NĂM 2021
BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021
NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
Thông báo thay đổi địa chỉ VP Cty
NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
THỦ CÔNG MỸ NGHỆ
BẤT ĐỘNG SẢN
XUẤT - NHẬP KHẨU
CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ
Website: www.cistra.vn - Email: contact@cistra.vn
Điện thoại: (84-8) 3915 4356 - 3915 4357- 3915 4358
35 Lưu Văn Lang, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam
 
 
 
Copyright 2012-2016 © Powered by Cistra