TIN CỔ ĐÔNG
VIDEO
NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2018
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VP CTY
CỔ ĐÔNG CHI PHỐI
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 (Click chuột vào hình đề đọc lâu hơn)
TƯ LIỆU KHÁC
Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2018
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018
Tài liệu Họp ĐHĐCĐ năm 2018
Thông báo thay đổi địa chỉ VP Cty
NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
THỦ CÔNG MỸ NGHỆ
BẤT ĐỘNG SẢN
XUẤT - NHẬP KHẨU
CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ
Website: www.cistra.vn - Email: contact@cistra.vn
Điện thoại: (84-8) 3915 4356 - 3915 4357- 3915 4358
84 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam
 
 
 
Copyright 2012-2016 © Powered by Cistra